Treballadors estrangers

Autoritzacions inicials de treball per a persones estrangeres

Són les autoritzacions que es demanen a les persones treballadores estrangeres extracomunitàries més grans de 16 anys per a l’exercici d’una activitat lucrativa a Catalunya per compte propi o per compte aliena.

Les autoritzacions poden ser:

  • només de treball, o bé
  • de residència i treball (en aquest cas l’Estat és qui resol en matèria de residència)

Alhora, poden dividir-se en autoritzacions per treballar per compte propi (obrir un negoci) o bé per compte aliena (treballar per a una empresa).

Les autoritzacions de residència i treball acrediten que la persona estrangera pot residir i treballar a Espanya i treballar en igualtat de condicions a les persones espanyoles. Cal tenir en compte que, durant el primer any de vigència de les autoritzacions de residència i treball, es poden establir restriccions tant pel que fa a l’àmbit territorial com al sector d’activitat.

Modificacions de les situacions de les persones estrangeres

Es concedeixen a les persones estrangeres que es troben a Espanya, titulars d’una autorització i que volen:

  • canviar de la situació de residència a la de residència i treball
  • canviar l’àmbit territorial o l’activitat laboral de l’autorització de treball
  • canviar l’autorització de compte propi a compte aliena o viceversa
  • compatibilitzar activitats per compte propi i compte aliena, o
  • modificar la situació d’estada per estudis, investigació, formació o pràctiques no laborals a la de residència i treball per compte aliena o per compte propi.

Torna a dalt