Sol·licitud del NIF

Número d’Identificació Fiscal

El NIF és necessari per portar a terme qualsevol gestió administrativa amb tercers. El NIF se sol·licita a l’Administració de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (Agència Tributaria) que correspongui segons el domicili fiscal. Cal presentar:

  • Original i còpia de l’acta fundacional.
  • Original i còpia dels estatuts.
  • Declaració censal (model 036).
  • Còpia del NIF del representant legal de l’entitat.

Torna a dalt