Retencions i pagaments a compte

Model 123

Retencions i ingressos a compte. Determinats rendiments de capital mobiliari o determinades rendes

Qui l’ha de presentar:

Persones físiques, jurídiques i altres entitats que abonin rendiments del capital mobiliari a contribuents de l’IRPF, i rendiments de capital mobiliari a contribuents de l’IRNR o Impost de Societats. Els rendiments més comuns són els dividens i els interessos de préstecs.

Periodicitat:

Mensual per les grans empreses (més de 6.010,24 € de volum d’operacions), dies 1 al 20 del mes següent, excepte mesos de juliol i agost que es presenta de l’1 al 20 de setembre. Per a la resta la periodicitat és trimestral: 1 a 20 d’abril, 1 a 20 de juliol, 1 a 20 d’octubre i 1 a 20 de gener. Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable. La presentació ha de ser en paper o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL i grans empreses.

Torna a dalt