Indústria – Registres

RSIPAC

Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya

S’han d’inscriure al registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya els establiments que es dediquin a les següents activitats alimentàries:

  • Producció, transformació, elaboració, envasament, emmagatzematge, distribució, transport i importació de fora de la Unió Europea de:
  • Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior.
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.
  • Empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
  • Empreses de càtering

Torna a dalt