Indústria – Registres

RIAAC

Registre d'industres agràries i alimentàries

S’han d’inscriure al registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya totes les indústries d’activitats agràries, alimentàries, forestals i de pesca ubicades a Catalunya:

 • Sacrifici de bestiar, conservació de carn i elaboració de productes carnis
 • Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos
 • Preparació i conservació de fruites i hortalisses
 • Preparació i conservació de fruites i hortalisses
 • Fabricació d’olis i greixos vegetals i animals
 • Fabricació de productes lactis
 • Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
 • Fabricació d’altres productes alimentaris
 • Fabricació de productes per a l’alimentació animal
 • Fabricació de begudes
 • Indústries forestals
 • Altres indústries agràries

Les indústries es classifiquen en dues categories:

 • Tipus B: Les que tenen potència instal·lada superior a 20kW, o bé les instal·lacions i maquinària tenen un valor superior a 150.000€ o bé disposes de més de 10 treballadors.
 • Tipus A: Les que no superen cap dels tres límits anteriors.

Per fer efectiu el registre cal la següent documentació:

 • Tipus B: Projecte tècnic agroalimentari i certificat de direcció i final d’obra redactats per un tècnic competent.
 • Tipus A: Memòria tecnico-descriptiva de l’establiment.

Torna a dalt