Indústria – Registres

Registre de productors de residus industrials

Estan obligades a inscriure’s al registres de productors de residus industrials les següents activitats:

  • Totes les activitats industrials
  • Activitats de qualsevol tipus que generin residus perillosos
  • Activitats comercials i de serveis que generin més de 1.000 tones anuals de residus no perillosos.

Les activitats inscrites e aquest registre han de presentar un declaració anual de la producció i tractaments dels residus.

Torna a dalt