Prestacions de la Seguretat Social

Maternitat

Es consideren situacions protegides:

  • La maternitat biològica.
  • L’adopció i l’acolliment familiar.

La prestació econòmica consisteix en el 100% de la base reguladora, i té una durada genèrica de 16 setmanes ininterrompudes. (La durada s’amplia en cas de part, adopció o acolliment múltiple)

Torna a dalt