Prestacions de la Seguretat Social

Lesions permanents

no invalidants

Prestació consistent en una indemnització a tant alçat que la Seguretat Social reconeix als treballadors que sofreixen lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents de treball o malalties professionals, que sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposin una disminució de la seva integritat física.

Torna a dalt