Prestacions de la Seguretat Social

Oferim als nostres clients la gestió i tramitació de qualsevol tipus de prestació davant el organismes corresponents de la Seguretat Social.

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per preveure, reparar o superar determinades situacions d’infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d’ingressos o un excés de despeses en les persones que els sofreixen.

Torna a dalt