Planificació i objectius

Pla financer

Objectiu: Planificar les quantitats de diners necessaris per a portar a terme una activitat empresarial, tant a curt com a llarg termini.

Fonts de finançament:

Internes Externes
Ampliació de capital Préstecs
Beneficis no distribuïts Crèdits
Amortitzacions Lísing
Rènting
Descompte bancari
Carta de crèdit
Factoring
Confírming

Aspectes a tenir en compte:

  1. Inversions en nous actius.
  2. Nivell actual d’endeutament.
  3. Quantitats de capital de treball i liquiditat que es necessiten de forma continua.
  4. Quantitat a pagar als accionistes.

Torna a dalt