Planificació i objectius

Definició d'objectius

Saber el que es vol i concentrar-se en aconseguir-ho és una de les claus de l’èxit empresarial.

Els objectius han de ser:

  1. Específics: definits de forma clara i amb accions determinades.
  2. Mesurables: S’han de poder mesurar. Saber si anem pel camí correcte o no.
  3. Assolibles: Es bo plantejar-te grans i ambicioses fites, però sempre de forma realista.
  4. Temporals: Han de tenir data de venciment. Els temps ajuda a l’autodisciplina i autoexigència.

Torna a dalt