Patents i marques

Patent

Són patentables les invencions noves que impliquin una activitat inventiva i siguin susceptibles d’aplicació industrial.

No es consideraran invencions:

  1. Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.
  2. Les obres literàries o artístiques, o qualsevol altre creació estètica així com les obres científiques.
  3. Els plans, normes, i mètodes per l’exercici d’activitats intel·lectuals, per a jocs o per a activitats econòmiques, així com els programes d’ordinador.
  4. Les formes de presentar informacions.

La patent tindrà una durada de 20 anys improrrogables (a excepció dels medicaments i productes fitosanitaris), comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Torna a dalt