Patents i marques

Marca

S’entén per marca qualsevol senyal susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat els productes o serveis d’una empresa amb els d’una altra. Aquests signes podran ser:

  1. Les paraules o combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar a les persones.
  2. Les imatges, figures, símbols i dibuixos.
  3. Les lletres, les xifres i les seves combinacions.
  4. Les formes tridimensionals entre les que s’inclouen els embolcalls, els envasos i la forma del producte o de la seva presentació.
  5. Els sonors.
  6. Qualsevol combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, es mencionen en els apartats anteriors.

Torna a dalt