Patents i marques

Marca comunitària

Podran constituir marques comunitàries, tots els senyals que puguin ser objecte d’una representació gràfica, en particular les paraules, inclosos els noms de persones, els dibuixos, les lletres, les xifres, la forma del producte o la seva presentació, amb la condició que aquests senyals siguin adequats per a distingir els productes o serveis d’una empresa dels d’altres empreses.

La marca comunitària tindrà caràcter unitari i produirà els mateixos efectes en el conjunt de la Unió Europea.

La marca comunitària confereix al seu titular el dret exclusiu d’utilitzar-la en el trànsit econòmic a tota la Unió Europea.

Torna a dalt