Patents i marques

Els dibuixos i models comunitaris registrats

Un dibuix o model comunitari registrat confereix un dret exclusiu sobre l’aparença exterior d’un producte o d’una part d’aquest que es deriva de les característiques, en particular, de les línies, contorns, colors, forma, textura i / o materials del producte en si i / o de la seva ornamentació.

Un dibuix o model comunitari registrat és vàlid en tota la Unió Europea. No es pot circumscriure l’àmbit geogràfic de protecció a determinats Estats membres.
Els dibuixos i models comunitaris registrats tenen una durada inicial de cinc anys a partir de la data de presentació i poden renovar per períodes de cinc anys fins a un màxim de 25 anys.

Torna a dalt