Patents i marques

Dibuix industrial

S’entendrà per dibuix industrial, tota disposició o conjunt de línies o colors o línies i colors aplicables amb una finalitat comercial a l’ornamentació d’un producte. Tant al model com al dibuix industrial, la Llei Espanyola, confereix al seu titular una protecció de 10 anys renovables per 10 anys mes.

Torna a dalt