Obligacions fiscals

Les associació poden demanar, per a determinades activitats, l’exempció de l’IAE i/o de l’IVA.

Totes les associacions sense ànim de lucre estan subjectes a l’impost de societats, que grava els beneficis obtinguts anualment per l’entitat, si bé gaudeixen totes elles d’una exempció parcial.

L’abast d’aquesta exempció varia, segons l’associació tributi en el règim general o en el règim fiscal especial al que s’acullen fonamentalment  les associacions declarades d’utilitat pública.

Les associacions estan obligades a presentar declaració per l’impost de societats excepte si compleixin els següents requisits:

  • Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals (durant el 2014) o bé no superin els 50.000 euros anuals (a partir del 2015)
  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció

Torna a dalt