Obligacions de facturació

Obligació d'expedir factura

  • Els empresaris o professionals estan obligats a expedir factura i còpia de la mateixa per les entregues de béns i prestacions de serveis que realitzin, incloses les no subjectes i les subjectes però exemptes de l’impost.
  • També s’ha d’expedir factura i còpia pels pagaments rebuts amb anterioritat a l’entrega de béns o prestació de serveis.
  • En tot cas s’ha d’expedir factura i còpia quan el destinatari sigui un empresari o professional, així com quan el destinatari ho exigeixi per l’exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.

Torna a dalt