Obligacions de facturació

Mitjans d'expedició de les factures

  • Paper
  • Format electrònic: condicionat  a que el destinatari doni el seu consentiment. El format electrònic ha de garantir l’autenticitat de l’origen i l’integritat del contingut de la factura electrònica mitjançant:
    • Una signatura electrònica avançada.
    • Un intercanvi electrònic de dades (EDI).
    • Altres mitjans que els interessats comuniquin a l’Agencia Estatal de Administració Tributaria amb caràcter previ a la seva utilització i hagin estat validats per la mateixa.

Torna a dalt