Obligacions de facturació

Factures recapitulatives

Es poden incloure en una mateixa factura diferents operacions realitzades en dates diferents per al mateix destinatari, sempre que les operacions s’hagin efectuat dins d’un mateix mes natural.

Torna a dalt