Modificació dels estatuts socials

Des de la constitució de l’empresa hi ha tot un seguit de circumstàncies que poden comportar tenir que modificar el contingut dels estatuts socials per adaptar-los a la realitat diària de l’empresa.

Bàsicament, les principals variacions sempre tenen per objecte l’adaptació dels estatuts socials per adaptar-los a la normativa vigent en matèria de drets de societats. Hi ha altres variacions que depenen més de la voluntat socials com el canvi en el nom de la persona jurídica, el trasllat de domicili social, ampliació o modificació de l’objecte social. Etc…..

En tots el casos, es requereix d’un acord societari amb la majoria indicada pels estatuts socials, escriptura notarial, publicacions oficials en determinades formes societàries i la seva inscripció en el registre pertinent.

 

Torna a dalt