Indústria – Llicències d’activitat

Activitats sense incidència ambiental - innòcues

Són les activitats que no estan incloses en cap dels apartats de la Llei 20/2009. Es considera que no  tenen una afectació significativa al medi ambient.

El tràmit de sol·licitud es realitza a l’Ajuntament i la documentació a presentar varia sensiblement en funció del municipi. En general és similar al tràmit de comunicació d’obertura descrit en l’apartat anterior, sense la necessitat de presentar projecte tècnic.

Exemples: Establiments comercials de menys de 400m2, oficines privades o obertes al públic, etc.

Torna a dalt