Indústria – Llicències d’activitat

Activitats recreatives i espectacles públics

Les activitats recreatives i els espectacles públics estan regulats per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

La tramitació de la llicència d’aquestes activitats es realitzarà en un sol procediment i s’inclourà, si s’escau, la tramitació mediambiental.

En funció de les característiques de l’activitat es realitzaran diversos procediments:

Comunicació prèvia

Consisteix en la presentació davant l’Ajuntament d’una declaració responsable per part del titular i la documentació requerida pel tràmit mediambiental abans de la data d’obertura de l’establiment.

Aquest procediment es realitzarà pels següents establiments: Cinemes, espectacles i activitats recreatives musicals  amb aforament fins a 150 persones,  bars i restaurants sense terrassa amb aforament fins a 150 persones.

Llicència municipal

Els establiments que superin els límits indicats en l’apartat de comunicació prèvia s’hauran de tramitar sol·licitant una llicència municipal.

La sol·licitud s’ha d’acompanyar amb un projecte tècnic.

Torna a dalt