Indústria - Llicències d'activitat

Qualsevol activitat empresarial  que requereixi instal·lar-se en un local, oficina o instal·lació fixa requereix demanar una llicència d’activitat prèvia al inici de la mateixa.

L’objectiu de la llicència d’activitat és el de donar garanties de que l’activitat empresarial es durà a terme dins la normativa vigent en matèria de medi ambient, seguretat pels usuaris, condicions laborals dels treballadors i salubritat.

En la majoria de casos el tràmit de sol·licitud de llicència s’inicia a l’Ajuntament, on es podrà resoldre la sol·licitud de forma immediata o bé o traslladarà a les administracions superiors que calguin.

Torna a dalt