Llei 9/2015 de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'IRPF i altres mesures de caràcter econòmic

 

El dissabte 10 es va publicar el RD-Llei 9/2015 de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’IRPF i altres mesures de caràcter econòmic.

 

Les principals modificacions són la rebaixa de les següents retencions:

 

RENDA CLASSE TIPUS FINS 12/7/2015 TIPUS A PARTIR 12/7/2015 TIPUS 2016
TREBALL General Segons taula Segons taula Segons taula
TREBALL Cursos i conferències 19% 15% 15%
TREBALL Consellers i administradors 37% 37% 35%
ACT. PROFESSIONALS Totes 19% (9%) 15% (7%) 15% (7%)
GUANYS PATRIMONIALS Fons d’inversió, premis 20% 19,50% 19%
CAPITAL IMMOBILIARI Arrendament locals 20% 19,50% 19%
CAPITAL MOBILIARI Tots, excepte drets imatge 20% 19,50% 19%

 

 

Per calcular la retenció del treball a partir de 12 de juliol i fins a 31 de desembre de 2015 s’ha de fer servir l’escala que ve a continuació, i la regularització es pot fer en la nòmina del mes de juliol o en la del mes d’agost, a opció del pagador.

 

BASE QUOTA FINS 12/7/2015 QUOTA 13/7 A 31/12/2015 RESTA BASE TIPUS FINS 12/7/2015 TIPUS 13/7 A 31/12/2015
0,00 0,00 0,00 12.450,00 20% 19,50%
12.450,00 2.490,00 2.427,75 7.750,00 25% 24,50%
20.200,00 4.427,50 4.326,50 13.800,00 31% 30,50%
34.000,00 8.705,50 8.535,50 26.000,00 39% 38%
60.000,00 18.845,50 18.415,50 En endavant 47% 46%

 

 

Torna a dalt