La gestió de l'entitat

Documents mínims necessaris per la gestió de l’entitat:

  • Llibre de socis.
  • Llibre d’actes.
  • Llibre de caixa en que es detallin els ingressos i les despeses
  • Llibre d’inventari de béns ( l’han de portar les associacions que tinguin béns).
  • Llibre de voluntaris no associats (l’han de portar les associacions que tinguin el suport de voluntaris).
  • Comptabilitat de l’associació: Les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, declarades d’utilitat pública, i per tant amb obligació de formular comptes anuals, han de portar la comptabilitat ajustada al Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Decret 259/2008 de 23 de desembre del departament de Justícia)

Torna a dalt