Interès legal del diner i de demora

Interès legal del diner

PERÍODE TIPUS
2000 4,25%
2001 5,50%
2002 4,25%
2003 4,25%
2004 3,75%
2005 4,00%
2006 4,00%
2007 5,00%
2008 5,50%
2009 5,50%
2010 4,00%
2011 4,00%
2012 4,00%
2013 4,00%
2014 4,00%

Interès de demora

PERÍODE TIPUS
2000 5,50%
2001 6,50%
2002 5,50%
2003 5,50%
2004 4,75%
2005 5,00%
2006 5,00%
2007 6,25%
2008 7,00%
2009 7,00%
2010 5,00%
2011 5,00%
2012 5,00%
2013 5,00%
2014 5,00%

 

Torna a dalt