Impost sobre la renda de les persones físiques

Model de declaració i termini de presentació

La declaració es presenta en el model 100 i el termini de presentació és de 2 de maig a 30 de juny. Si el 30 de juny és dissabte o festiu el termini finalitzi el següent dia laborable. Si es presenta per Internet el termini de presentació comença el 23 d’abril.

Torna a dalt