Impost sobre el valor afegit

MODEL 390

Resum anual

Qui l’ha de presentar: els subjectes passius que hagin presentat declaracions trimestrals o mensuals dels models 303, 310 ó 370.

Periodicitat: anual: 1 al 30 de gener.La presentació ha de ser en paper o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL, grans empreses i subjectes passius inscrits al Registre de devolució mensual.

Torna a dalt