Impost sobre el valor afegit

INTRASTAT

Declaració estadística del comerç intracomunitari

Qui l’ha de presentar: qui l’any anterior o durant l’any en curs superi els 250.000 € d’introduccions o expedicions intracomunitàries.

Periodicitat: mensual, durant els 12 primers dies del mes següent. Obligatori presentar-la telemàticament.

Torna a dalt