Gestió i control

Comptabilitat pressupostària

Objectiu: Tenir eines de control, per mesurar i fer el seguiment dels pressupostos realitzats, a fi de prendre decisions el mes ràpid possible.

  1. Elaboració del pressupost anual, basat en resultats històrics i expectatives futures.
  2. Seguiment del pressupost amb dades reals.
  3. Mesurar les desviacions produïdes.
  4. Anàlisis de les desviacions.
  5. Pressa de mesures correctores.

Torna a dalt