Gestió i control

Comptabilitat analítica i control de costos

Objectiu: Conèixer els costos de les diferents àrees de l’empresa, calcular els costos dels productes o serveis. Poder prendre decisions estratègiques per potenciar o eliminar productes, fixar preus de venda, fixar descomptes, subcontractar serveis….

  1. Costos directes i costos indirectes.
  2. Costos fixes i costos variables.
  3. Disseny del sistema de costos  segons les necessitats per prendre decisions.
  4. Sistemes de costos: Sistemes tradicionals ( costos Standard ) , i sistemes basats en l’activitat ( ABC ).
  5. La informació dels costos per la pressa de decisions.

Torna a dalt