Fusions i Escissions

La fusió de societats és un procediment de concentració empresarial entre diferents empreses amb l’objectiu de reforçar la capacitat de competència.

L’article 22 de la Llei 3/2009, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils defineix la fusió quan dues o més societats mercantils inscrites s’integren en una única societat mitjançant la transmissió en bloc dels seus patrimonis i l’atribució als socis de les societats que s’extingeixen d’accions, participacions o quotes de la societat resultant, que pot ser de nova creació o una de les societats que es fusionen.

L’escissió de societats mercantils també es troba recollida a l article 68 i següents de la Llei 3/2009, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils i contempla els diferents tipus existents que són:

1. Escissió Total. Consisteix en l’extinció d’una societat, amb la divisió de tot el seu patrimoni en dos o més parts i cadascuna d’aquestes parts es transmet per successió universal a una societat de nova creació o bé es absorbida per una societat ja existent, reben el socis un nombre d’accions, participacions o quotes de les societats beneficiaries proporcional a la seva respectiva participació en la societat que s’escindeix.

2. Escissió Parcial. Consisteix amb el traspàs en bloc per successió universal d’una o més parts del patrimoni d’una societat, on cada una d’aquestes parts és una unitat econòmica pròpia, a una o varies societats de nova creació o ja existents, reben els socis de la societat que s’escindeix un nombre d’accions, participacions o quotes socials de les societats beneficiàries de l’escissió proporcional a la seva respectiva participació en la societat que s’escindeix i reduint aquesta el capital social.

3. Segregació. Consisteix en el traspàs en bloc per successió universal d’una o més parts del patrimoni social, on cada una d’elles forma una unitat econòmica pròpia, a una o varies societats, reben a canvi la societat segregada accions, participacions o quotes de les societats beneficiàries.

 

Torna a dalt