Fiscalitat d’autònoms i empreses individuals

Cens i IAE

Els autònoms i les empreses individuals han de comunicar l’alta al cens d’obligats tributaris amb el model 036 o el model 037 on hi han d’incloure les activitats i locals de les mateixes. No han de presentar alta d’IAE a cap lloc perquè estan exempts de l’impost.

Torna a dalt