Donacions

La donació és un acte mitjançant el qual una part anomenada donant, disposa a títol gratuit d´un bé a favor d´un altre part, anomenada donatària. Caldrà l´acceptació en vida de la part donatària per perfeccionar l´acte de la donació.

La donació és un acte irrevocable des de la seva acceptació, a excepció de que tinguin lloc determinats supòsits establerts per llei.

La donació pot ser de béns mobles o immobles.

La donació de béns mobles s´ha de realitzar per escrit. Les donacions verbals solament són vàlides si simultàniament es lliura el bé donat.

La donació de béns immobles s´ha de realitzar mitjançant escriptura pública.

 

 

Torna a dalt