Contractes d'arrendament

El contracte d´arrendament és un pacte mitjançant el que una de les parts, anomenada arrendador, s´obliga a transfereir temporalment l´ús d´una cosa moble o immoble a un altra part anomenada arrendatari, qui a la vegada s´obliga a pagar per aquest ús un preu cert i determinat.

Els principals tipus de contracte d´arrendament és de caire urbà, però també n´hi ha de rústics.

En el contracte d´arrendament urbà cal fer-hi constar l´identificació de l´habitatge objecte de lloguer, les dades personals de les parts arrendadora i arrendatària, la durada del contracte, l´import de la renda, així com la seva actualització, la repercussió de les despeses, així com l´obligació de fer efectiva la fiança.

La fiança dels contractes d´arrendament s´ha de dipositar en el termini de 2 mesos davant l´Institut Català del Sòl.

Torna a dalt