Constitució de societats

Oferim assessorament per cercar quin tipus de societat s’adapta més al projecte a desenvolupar pel nostre client.

La responsabilitat dels socis pot esser il·limitada (societats civils) o bé limitada a la seva aportació social (societats limitada, societat anònima,….).

Altres formes societàries amb una responsabilitat limitada són la constitució d’una societat cooperativa, societat laboral, societats de professionals, societat agrària de transformació, altres….

Torna a dalt