Assessoria i consultoria laboral

Aquest servei es dirigeix principalment a aquelles empreses o professionals que per la seva dimensió no poden, o no desitgen, fer front als costos de tenir un departament administratiu dins de la seva pròpia organització, que realitzi les gestions de el “dia a dia”.

 ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL

 • Inclou l’elaboració dels rebuts de nòmina.
 • Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social.
 • Confecció dels documents de pagament a la Seguretat Social.
 • Elaboració de resums de despeses de personal.

ASSESSORIA LABORAL

L’assessoria laboral pot orientar-lo, entre altres, en els següents tràmits:

 • Creació d´una empresa.
 • Afiliació a la Seguretat Social.
 • Classes de contractes laborals.
 • Bonificacions de quotes a la Seguretat Social.
 • Rescissions de contractes i acomiadaments.
 • Liquidacions, cartes d’acomiadaments i sancions.
 • Tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Reclamacions de Drets, Quantitats, i Sancions.
 • Arbitratges, conciliacions i negociacions laborals.
 • Tramitació d’Incapacitat Transitòria i Permanent.
 • Aplicació de Convenis Col·lectius i normes laborals.

Torna a dalt