Anàlisi de l’empresa

Anàlisi financera

Objectiu: Determinar l’estructura patrimonial de l’empresa i el seu finançament, capacitat de pagament dels deutes, grau d’endeutament i dependència dels capitals externs.

  1. Capitals propis
  2. Endeutament: Quantitat i qualitat del deute de l’empresa; endeutament a llarg i curt termini; capacitat de devolució dels préstecs.
  3. Cost del deute. Incidència de les despeses financeres en el compte de resultats
  4. Liquiditat o capacitat de l’empresa de fer front als pagaments a curt termini. Fluxos de tresoreria. Línies de crèdit disponibles.
  5. Solvència o capacitat de l’empresa de fer front als seus compromisos a mesura que vagin vencent. Qualitat del deute. Despesa financera en relació a les vendes.

Torna a dalt