Anàlisi de l’empresa

Anàlisi econòmica

Objectiu: Verificar la capacitat de l’empresa de generar beneficis, i les possibilitats de millorar-los. Aquest anàlisi es basarà essencialment en les dades del compte de resultats de l’empresa.

  1. Estudi de les vendes o ingressos: Expansió i evolució de les vendes, tan totals com per productes o serveis, vendes per empleat, quota de mercat i la seva evolució
  2. Estudi de les despeses: Despeses fixes i despeses variables, evolució de les despeses, costos de producció, cost del finançament.
  3. Llindar de rendibilitat

Torna a dalt