Anàlisi de l’empresa

Anàlisi de la gestió

Objectiu: Avaluar si l’empresa empra adequadament els seus actius.

  1. Rendiment que l’empresa obté dels seus actius: Rotació de les existències, rotació de l’actiu fix, rotació de l’actiu circulant.
  2. Política de cobrament i pagament de clients i proveïdors: Termini de cobrament, termini de pagament, termini de les existències
  3. Gestió del fons de maniobra (diferència entre actiu circulant i deutes a curt termini).

Torna a dalt