Ampliació i reducció de capital

L’ampliació de capital comporta l’augment de capital social de l’empresa mitjançant una aportació dinerària en metàl·lic o bé mitjançant una aportació no dinerària (béns immoble, compensació de crèdits, càrrec a reserves, etc….).

La reducció de capital comporta la disminució del capital social mitjançant la reducció del nombre de títols o bé amb la rebaixa del valor nominal d’aquestes participacions.

 

Torna a dalt