Indústria – Altres serveis

Estudis d'optimització de costos d'instal·lacions tèrmiques

Les noves tecnologies basades en energies renovables han obert un ampli ventall de possibilitats a l’hora d’escollir un sistema de producció de calor per calefacció o per processos industrials.

Per una altra banda el increment sostingut del preu dels combustibles fòssils, especialment el gasoil i el gas propà, que han estat gairebé la única opció en comarques interiors durant anys, fa que els costos de producció de calor prenguin un pes molt important en l’estructura de costos d’empreses i de famílies.

Amb aquest servei oferim un estudi personalitzat de la instal·lació per substituir els combustibles fòssil per altres sistemes per obtenir un estalvi important en la producció de calor.

La inversió pels canvis de sistema es pot realitzar directament per part del titular o bé es pot articular a través d’una empresa de serveis energètics durant els primers anys de fucnionament.

Torna a dalt