El secret està en les persones.

El nostre equip està format per professionals del món de l’economia, el dret, les finances, l’administració i la gestió d’empreses, persones àmpliament preparades i amb l’experiència necessària per assessorar amb el millor criteri. El nostre equip va molt més enllà de la gestió i l’execució de tràmits. També vetlla per anticipar-se i preveure els canvis normatius, econòmics i socials que poden afectar positiva o negativament els nostres clients. Al seu currículum, de fet, no hi figura el més important: l’autoexigència de ser, a més de bons professionals, persones capaces de posar-se en la pell dels altres.

Àrea Fiscal – comptable

Àrea laboral i jurídica

Àrea d’assegurances

Àrea administració i informàtica