Actualitat

CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI 2013

  • El termini de presentació és el següent: 
   • ESBORRANYS
    • Via electrònica o telefònica: 1/4/2014 a 30/6/2014
    • Altres vies: 5/5/2014 a 30/6/2014
   • DECLARACIONS
    • Via electrònica: 23/4/2014 a 30/6/2014, també PATRIMONI
    • Altres vies: 5/5/2014 a 30/6/2014
   • Domiciliació declaracions
    • Fins el 25/6/2014

 

Xerrada Informativa sobre l’empresa familiar

El dia 25 de març es va dur a terme una xerrada informativa a l’ACEB per part de Plana Assessoria. La xerrada es va dividir en tres parts diferenciades i els ponents van ser Miquel Plana (economista), Pere Ferrer (economista) i Dolors Camprubí (advocada).

La primera part es va centrar en explicar les diferents formes d’empresa familiar que ens podem trobar amb especial èmfasi al tracte fiscal diferenciat de cada tipus empresarial així com en les diferents retribucions i règims a la Seguretat Social que tenen les persones relacionades amb l’empresa (titulars, socis, administradors i familiars col·laboradors).

En la segona part es va aprofundir en els diferents impostos que poden afectar a l’empresa familiar centrant-se sobretot en l’Impost del Patrimoni i en l’Impost sobre Donacions i Successions. Així doncs, es van explicar els diferents requisits que s’han de complir per tal de poder optar a l’exempció en aquests impostos.

L’última part de la xerrada es va dedicar a la successió empresarial i en els diferents mecanismes que es poden implementar per tal de facilitar aquesta successió (Protocol familiar, Consell familiar, Pacte Successori, etc.). Es va voler aprofundir en el Pacte successori, regulat des del 2009 pel Codi Civil Català i es va voler esment de les diferències entre un testament i un pacte successori, i els avantatges i inconvenients que hi pot haver en el supòsit que un empresari/a tingui més d’un fill i que només un es dediqui a l’empresa familiar o bé que la societat en qüestió tingui dues activitats econòmiques ben diferenciades i vol que cada fill hereti la seva activitat.

Us pengem les diapositives que es van presentar en la xerrada i en cas que necessiteu més informació no dubteu en dirigir-vos a nosaltres.

Presentació Empresa Familiar

La planificació de l’Empresa Familiar i el Pacte Successori (Aspectes fiscals)

No hi ha cap definició legal d’empresa familiar, però el cert és que, en la majoria d’empreses a la comarca i arreu, el capital i la gestió està en mans d’un grup familiar.

És per això, que des de Plana Assessoria, en col·laboració amb l’ACEB, hem trobat convenient fer una ponència per tractar les diferents formes d’empresa familiar amb especial èmfasi al tracte fiscal diferenciat d’altres models empresarials en els diferents impostos (Impost sobre Patrimoni, Impost sobre Successions i Donacions…), i el sistema de retribucions i seguretat social dels titulars, socis, administradors i familiars col·laboradors així com el pas generacional de l’empresa i el pacte successori. Aquesta xerrada estarà dirigida per part de Miquel Plana (Economista), Pere Ferrer (Economista) i Dolors Camprubí (Advocada).

Des de Plana Assessoria us volem convidar a assistir a la xerrada que es realitzarà:

Dimarts 25 de març de 2014
Hora: 19 h
Lloc:  ACEB (Plaça Tarascon, 8 baixos)
Durada: 1h i mitja hora de debat i consultes

 

La xerrada és gratuïta però cal confirmar la assistència, degut a la limitació de l’aforament, per un dels següents mitjans:

Telèfon: 93 821 45 90

Correu electrònic: plana@plana.cat

                          aceb@aceb.cat

En cas de no poder assistir i estar interessats en el tema no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals, eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013

Finalitat: fomentar la realització d’inversions que generin activitat i diversificació econòmica a les zones rurals.

 Línies d’ajut:

Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris

Creació, ampliació i/o millora de microempreses o  pimes agroalimentàries, així com també, d’agrobotigues.

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses

Creació, ampliació i/o millora de microempreses.

Mesura 313. Foment d’activitats turístiques

Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci. Les modalitats d’allotjament subvencionables són: allotjaments rurals, hotel, hostal, fonda, càmping, alberg de joventut, casa de colònies i granja escola o assimilables.

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural

Projectes d’inversió elegible superior a 70.000,00 euros, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader. (En aquesta convocatòria 2013 els beneficiaris d’aquesta mesura seran del Berguedà, quedant exclosos la resta de territoris).

Tipus i quantia dels ajuts: Subvenció a fons perdut fins a un màxim del 35% de la inversió elegible, incrementable en un 5% més si l’empresa opta a realitzar un Pla de Millora de l’empresa per tal de ser sostenible a nivell econòmic, social i ambiental.

 Termini de presentació de sol·licituds: 13 de febrer de 2014.